🖼️ Windows 7 Codec Pack 4.1 Bộ codec đầy đủ dành cho Windows

🖼️
  • Phát hành: Windows 7 Codec Pack
  • Windows 7 Codec Pack hỗ trợ hầu hết các định dạng nén, các kiểu tệp tin âm thanh và video hiện đại nhất. Thông thường khi bạn chạy các tệp tin có chất lượng cao đã có sẵn Codec, nó có thể làm gián đoạn chương trình hoặc thậm chí là đứng hình trong quá
  • windows Version: 4.1.5
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 19.599