🖼️ Windows 10 Transformation Pack 9.01 Gói giao diện Windows 10 cho Windows 8/7/Vista/XP

🖼️
  • Phát hành: Windows X's Live
  • Máy tính của bạn có cấu hình thấp, nhưng bạn lại muốn được sở hữu hệ điều hành mới của Windows 10? Bây giờ điều đó hoàn toàn không khó với Windows 10 Transformation Pack.
  • windows Version: 9.01
  • Đánh giá: 102
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 159.763

🖼️ Windows 8 Transformation Pack 8.1 Build 3 Chuyển đổi giao diện Windows thành Windows 8

🖼️
  • Phát hành: Windows X's Live
  • Windows 8 Transformation Pack là chương trình để chuyển đổi giao diện windows thông thường sang Windows 8 cùng với nhiều công cụ khác nhau như Windows 8 Boot Screen,...
  • windows Version: 8.1 Build 3
  • Đánh giá: 82
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 44.958