🖼️ Find and Replace Tool For Powerpoint Công cụ tìm kiếm và thay thế

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Find and Replace Tool For Powerpoint là công cụ thay đổi nhiều bài thuyết trình PowerPoint. Bạn không chỉ có thể tìm và thay thế các mục mà còn có thể nhập chúng vào trong ứng dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 426

🖼️ Winsome PDF To Image Converter Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome PDF To Image Converter là công cụ chuyển đổi hàng loạt tài liệu PDF sang hình ảnh TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF, WMF, EMF và PCX.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 388

🖼️ Winsome Image to PDF Converter Chuyển đổi hình ảnh sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome Image to PDF Converter là công cụ chuyển đổi hình ảnh sang tài liệu PDF nhanh chóng. Với công cụ này, bạn có thể kết hợp các hình ảnh để chuyển đổi thành một tài liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

🖼️ Winsome PDF Splitter Chia nhỏ file PDF

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome PDF Splitter là công cụ chia nhỏ tài liệu PDF nhiều trang thành những trang PDF nhỏ hơn. Công cụ còn có thể tìm kiếm tập tin PDF trên ổ đĩa của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 428

🖼️ Winsome TIFF Splitter Chia nhỏ file TIFF

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome TIFF Splitter là công cụ chia các tập tin TIFF nhiều trang thành những tập tin TIFF đơn lẻ. Hơn nữa, công cụ còn hỗ trợ nén tập tin TIFF. Winsome TIFF Splitter xử lý với tốc độ nhanh và chia nhỏ file TIFF mà không bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 642

🖼️ Winsome File Renamer Đổi tên hàng ngàn tập tin trong vài giây

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome File Renamer là phần mềm đổi tên hàng loạt tập tin, chỉ với một vài cú nhấp chuột là bạn có thể hoàn thành quá trình đổi tên.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 471