🖼️
  • WiseStamp - Email Signatures
  • WiseStamp là một tiện ích mở rộng dành riêng cho Firefox, giúp bạn thiết kế chữ ký cho email với nhiều định dạng từ màu sắc, font chữ đến chèn hình ảnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu