🖼️ Herald: An Interactive Period Drama - Book I & II Demo Game phiêu lưu mới cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Wispfire
  • Trong game phiêu lưu Herald: An Interactive Period Drama - Book I & II, người chơi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra bí ẩn được cất giấu kỹ càng. Game này lấy bối cảnh lịch sử trong thế kỷ 19 nhưng đã có chút thay đổi.
  • windows Version: Demo