🖼️ Titans Tower Game leo tháp vô tận cho máy tính và Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: wissly
  • Trong game Titans Tower, người chơi sẽ vực dậy từ bóng tối sâu thẳm và leo một tòa tháp vô tận. Đây là game đơn giản nhưng mang tính thử thách cao dành cho máy tính và Windows Phone.
  • windows