🖼️ CPU Speed Professional 3.0 Công cụ kiểm tra tốc độ CPU

🖼️
 • Phát hành: Wizard Software
 • CPU Speed Professional là công cụ đo tốc độ của máy tính của bạn chính xác nhất và đáng tin cậy nhất với hơn một triệu người đã tải chương trình này lớn.
 • windows Version: 3.0.4.5
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.635

🖼️ Password Safe 4.1 Công cụ quản lý mật khẩu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Wizard Software
 • Password Safe là một công cụ quản lý mật khẩu an toàn và mạnh mẽ. Với nó, tất cả mật khẩu của bạn sẽ được lưu giữ trong một tập tin được mã hóa trên máy tính hoặc bất cứ nơi đâu bạn muốn.
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.276