🖼️ Process Hacker 2.39 R124 Thay thế hiệu quả cho Task Manager

🖼️
 • Phát hành: WJ32
 • Process Hacker là chương trình mã nguồn mở cho phép người dùng xem các ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động trên hệ thống ở mức độ chi tiết hơn...
 • windows Version: 2.39 R124
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134.644

🖼️ Empty Standby List Ứng dụng giải phóng bộ nhớ RAM cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: wj32
 • Empty Standby List là một ứng dụng dòng lệnh dành cho hệ điều hành Windows Vista trở lên. Công cụ này bao gồm một số tính năng hữu ích giúp người dùng giải phóng RAM từ shortcut hoặc dòng lệnh.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.005