🖼️
🖼️
🖼️
  • Womble EasyDVD Phần mềm tạo đĩa DVD chuyên nghiệp
  • Womble EasyDVD là phần mềm hỗ trợ tạo đĩa DVD phim chuyên nghiệp với nhiều tùy chọn tùy biến menu, bộ chuyển mã video thông minh cũng như cho phép bạn xem thử DVD trước khi xuất ra thành file ảnh hay ghi ra đĩa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • MPEG-VCR
  • MPEG2VCR là một trình biên tập video thực hiện tất cả các chỉnh sửa trên dữ liệu MPEG với độ chính xác khung hình. Nó hỗ trợ tất cả định dạng MPEG-1 và MPEG-2 dòng bit, bao gồm cả thông vận tải MPEG-2 cho dòng HDTV.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu