🖼️ Knife Legend cho Android 1.0 Game phi dao trúng trái cây vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: Wonder Trip
  • Knife Legend là một game hành động đơn giản, vui nhộn trên di động. Nhiệm vụ của bạn là phi dao để phá hủy trái cây hoặc tiêu diệt các con boss, hoàn thành màn chơi.
  • android Version: 1.0.7