🖼️ Churchill Solitaire cho iOS 1.5 Game bài Solitaire Thế Chiến hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: WSC Solitaire
  • Thách thức bản thân với phiên solitaire độc nhất từng được phát minh, một game bài bài được chơi bởi Winston Churchill trong suốt Thế Chiến Thứ 2 với tên gọi Churchill Solitaire cho iOS.
  • ios Version: 1.5