🖼️ Xamarin Android Player 0.6 Giả lập Android trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: Xamarin
 • Xamarin Android Player là phần mềm giả lập, gỡ lỗi, dùng thử và chạy ứng dụng Android trên máy tính trong một môi trường nhanh chóng và đơn giản.
 • windows Version: 0.6.5
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.339

🖼️ Xamarin Studio cho Mac 5.10 Công cụ lập trình ứng dụng đa nền tảng trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Xamarin
 • Xamarin Studio cho Mac là công cụ lập trình mạnh mẽ, dễ sử dụng cho phép tạo ra các ứng dụng iOS, Android, Mac OS X và Windows trong ngôn ngữ lập trình C#.
 • mac Version: 5.10.3.51
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

🖼️ Xamarin 5.10 Công cụ phát triển native app cho cả Android, iOS và Windows

🖼️
 • Phát hành: Xamarin
 • Xamarin hay Xamarin Studio là công cụ phát triển native app cho Android, iOS và Windows trong ngôn ngữ lập trình C# với đầy đủ tính năng mạnh mẽ. Với Xamarin bạn sẽ không phải lập trình nhiều lần, xây dựng ứng dụng gốc cho nhiều nền tảng trên một cơ sở dữ liệu code C# được chia sẻ, sử dụng cùng một IDE, ngôn ngữ và API.
 • windows Version: 5.10.1 Build 6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 517