🖼️
🖼️
 • Twitter Password Recovery

 • Twitter Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu của tài khoản Twitter người dùng đã lưu trên trình duyệt
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • SRWare Iron Password Recovery

 • SRWare Iron Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản người dùng đã được lưu trên SRWare Iron.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Safari Password Recovery

 • Safari Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu các tài khoản người dùng đã lưu trên trình duyệt web Safari.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • RockMelt Password Recovery

 • RockMelt Password Recovery sẽ giúp bạn truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu đã được lưu trong trình duyệt RockMelt.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mozilla Firefox Password Recovery

 • Mozilla Firefox Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi mật thông tin đăng nhập và mật khẩu được lưu trong Firefox 3.5.x / 3.6.x / 4.0.x & 5.0.x.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Google Talk Password Decryptor

 • Google Talk Password Decryptor là phần mềm được thiết kế để khôi phục mật khẩu của tài khoản Google Talk được lưu trên hệ thống cục bộ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Google Chrome Password Recovery

 • Google Chrome Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản người dùng đã lưu trong Google Chrome.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Flock Password Recovery

 • Flock Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng đã lưu trong Flock.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FileZilla Password Recovery Tool

 • FileZilla Password Recovery Tool sẽ khôi phục ngay lập tức các thông tin đăng nhập và mật khẩu của tài khoản FTP đã được lưu trong ứng dụng FileZilla FTP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Content Advisor Password Eliminator

 • Content Advisor Password Eliminator là phần mềm khôi phục mật khẩu Internet Explorer Content Advisor Password.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 14 phần mềm.