🖼️ XDA cho Android 1.1 Diễn đàn công nghệ XDA về nền tảng Android

🖼️
  • Phát hành: XDA
  • XDA là ứng dụng đầu tiên và duy nhất được xây dựng nội bộ với API riêng để truy cập Diễn đàn XDA nổi tiếng. Tại đây, mọi người thảo luận, xử lý sự cố, phát triển cho Android và một vài nền tảng khác.
  • android Version: 1.1.6b-play

🖼️ Navigation Gestures cho Android 1.3 Ẩn thanh điều hướng, điều khiển Android bằng cử chỉ vuốt

🖼️
  • Phát hành: XDA
  • Navigation Gestures là ứng dụng quản lý điện thoại, cho phép người dùng ẩn thanh điều hướng và điều khiển smartphone Android bằng các cử chỉ vuốt cực kỳ nhanh chóng, tiện lợi và thú vị.
  • android Version: 1.3.0-18_07_10_1009_13