🖼️
  • XDA cho Android

    Diễn đàn công nghệ XDA về nền tảng Android
  • XDA là ứng dụng đầu tiên và duy nhất được xây dựng nội bộ với API riêng để truy cập Diễn đàn XDA nổi tiếng. Tại đây, mọi người thảo luận, xử lý sự cố, phát triển cho Android và một vài nền tảng khác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️