🖼️
  • Berry Hill cho Windows Phone Game nối dâu tây chiến thuật
  • Berry Hill cho Windows Phone là game giải đố trên điện thoại với nhiệm vụ kết nối các quả dâu để loại chúng khỏi bàn chơi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thử thách giới hạn số lượt di chuyển thì mọi chuyện trở nên không đơn giản chút nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu