🖼️ Water Desktop Đem thiên nhiên về máy tính

🖼️
  • Phát hành: Xiaoxi Zhang Soft
  • Với Water Desktop, màn hình PC của bạn sẽ thành hồ nước với cá bơi lội tung tăng không khác gì thật, hiệu ứng mưa rơi, sấm chớp sẽ làm bạn có cảm giác mát mẻ, sảng khoái cùng tiếng chim hót líu lo như bạn đang hòa nhập vào thiên nhiên vậy.
  • windows
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.790