🖼️ Maze Ninja Game Ninja mê cung đánh quái

🖼️
  • Phát hành: XOAProductions
  • Trong game hành động Maze Ninja, bạn sẽ trở thành 1 anh hùng thực thụ. Di chuyển trong những mê cung khác nhau, chặt chém quái vật và những kẻ tìm cách ngáng đường bạn.
  • windows