🖼️ Xodo PDF Viewer & Editor cho Chrome 1.0 Tiện ích đọc PDF, chỉnh sửa PDF trên Chrome

🖼️
  • Phát hành: Xodo
  • Xodo PDF Viewer & Editor cho Chrome là sự kết hợp giữa trình xem PDF nhanh và tin cậy với chương trình chỉnh sửa PDF, công cụ chú thích PDF có hỗ trợ Google Drive.
  • windows Version: 1.0.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 87