🖼️
  • X Codec Pack Bộ codec nhỏ gọn
  • X Codec Pack là một trong những gói codec hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ phát tất cả định dạng video và audio phổ biến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu