🖼️
  • Batch Photo Factory
  • Với Batch Photo Factory 2.67, bạn có thể xử lý chỉnh sửa những bức ảnh của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng .
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Flash Wallpaper Maker
  • WM 2.01 là một công cụ hữu dụng cho phép bạn dùng tập tin phim flash (.swf) yêu thích làm hình nền cho máy tính một cách đơn giản và nhanh chóng. Bản thương mại giá 29,95 USD
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu