🖼️ Zero Caliber game FPS chân thực và kịch tính

🖼️
  • Phát hành: XREAL Games
  • Zero Calibre là game FPS được phát triển cho công nghệ VR. Hãy tùy chỉnh vũ khí của bạn khi đang di chuyển, sử dụng thành thạo các loại súng để hoàn thành sứ mệnh giải cứu nhân loại!
  • windows