🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Image Rotater for iPhone Xoay hình ảnh dễ dàng hơn
  • Image Rotater là một công cụ thay đổi định hướng ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể xoay hình ảnh bằng cách sử dụng nút right/left ở ngay bên dưới, sau đó lưu chúng lại hoặc gửi qua email bạn bè.
  • Xếp hạng: 2 · 2 Phiếu bầu