🖼️
  • Xvid Codec Bộ cài đặt codec cho video MPEG-4
  • Xvid Codec là bộ cài đặt codec dành cho các định dạng nhạc MPEG-4. Sau khi cài phần mềm này, các chương trình chơi nhạc trên máy tính của bạn sẽ chơi được các file nhạc có định dạng trên.
  • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu