🖼️ Lockdown Plus PC

🖼️
 • Phát hành: Y0ys Software
 • Lockdown Plus PC là giải pháp bảo mật mạnh mẽ, lý tưởng cho việc khóa máy tính doanh nghiệp và trường học có chạy hệ điều hành Windows 2000/XP/Server 2003.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 388

🖼️ HOST SECURITY PERSONAL

🖼️
 • Phát hành: Y0ys Software
 • Host Security Personal cho phép bạn hạn chế truy cập vào các folder, file hoặc toàn bộ ổ cứng bằng mật khẩu bảo vệ chúng, biến chúng thành "chỉ đọc (Read Only)" hoặc biến chúng ẩn hoàn toàn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 383

🖼️ HandyCrypto

🖼️
 • Phát hành: Y0ys Software
 • HandyCrypto cho phép bạn ẩn các folder và mã hóa các file với mã hóa AES. Người dùng chỉ việc tạo một hoặc nhiều folder bảo vệ mã hóa trên các folder cục bộ và chuyển file quan trọng vào folder đó, chúng sẽ được mã hóa/giải mã.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

🖼️ Folder Security Personal 4.1 Phần mềm ẩn và khóa thư mục

🖼️
 • Phát hành: Y0YS Software
 • Folder Security Personal là phần mềm cho phép bạn làm ẩn và khoá các thư mục và file. Bạn có thể chọn để ẩn chúng hoặc hạn chế truy nhập với điều kiện chỉ đọc (không thể sửa chữa), ngăn ngừa các thay đổi...
 • windows Version: 4.1.312
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.616