🖼️ The Abyss: Chapter 2 Mod Mod chiều không gian và thực thể mới trong Abyss

🖼️
  • Phát hành: y4z0n
  • The Abyss: Chapter 2 Mod 1.16.5 là phần tiếp theo của bản mod The Abyss Project. Mặc dù có cùng chủ đề, nhưng hai Mod này diễn ra ở hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau.
  • windows

🖼️ The Abyss Project Mod Mod chiều không gian Vực thẳm

🖼️
  • Phát hành: y4z0n
  • Abyss Project Mod 1.15.2 sẽ bổ sung vào thế giới Minecraft một chiều không gian mới, bao gồm rất nhiều vũ khí độc đáo, các thực thể nguy hiểm và cảnh quan đẹp mắt.
  • windows