🖼️ SnapNDrag for Mac 3.3 Ứng dụng chụp màn hình

🖼️
 • Phát hành: Yellow Mug Software
 • SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản giúp việc tạo bản chụp màn hình trở lên dễ dàng hơn. Chỉ cần kích một nút để chụp rồi kéo kết quả vào một ứng dụng khác hoặc vào Finder...
 • mac Version: 3.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 777

🖼️ EasyFrame for Mac 2.4 Tạo khung ảnh kỹ thuật số

🖼️
 • Phát hành: Yellow Mug Software
 • EasyFrame là một ứng dụng cho phép bạn thêm khung hình, đường viền hoặc các hiệu ứng vào hình ảnh.
 • mac Version: 2.4.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.157

🖼️ TapDex for Mac OS X 4.0 Tìm kiếm thông tin trong ứng dụng Mac OS X Address Book

🖼️
 • Phát hành: Yellow Mug Software
 • TapDex - một chương trình tiện ích hệ thống miễn phí, giúp người sử dụng nhanh chóng truy cập và tìm kiếm thông tin trong ứng dụng Mac OS X Address Book...
 • mac Version: 4.0.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

🖼️ SizzlingKeys 4.0 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: Yellow Mug Software
 • SizzlingKeys - bạn đã bao giờ tự hỏi có thể tạm dừng các ứng dụng liên quan đến iTunes trong khi đang phải xử lý công việc khác? SizzlingKeys sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này...
 • mac

🖼️ EasyBatchPhoto 3.0 for Mac

🖼️
 • Phát hành: Yellow Mug Software
 • EasyBatchPhoto là một phần mềm sẽ giúp bạn không tốn nhiều thời gian vào những công việc lặp đi lặp lại này bằng việc xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hình ảnh chỉ với một kéo-thả duy nhất.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 963