🖼️ Yet Another Cleaner 6.6 Dọn dẹp máy tính toàn diện

🖼️
  • Phát hành: Yet Another Cleaner
  • Yet Another PC Cleaner 2014 (YAC) là phần mềm dọn dẹp PC miễn phí, giúp bảo vệ máy tính Windows một cách toàn diện với các tính năng như gỡ bỏ malware, dọn dẹp cookie và registry hết hạn, bảo vệ quyền riêng tư và dọn dẹp hệ thống hiệu quả.
  • windows Version: 6.6.98
  • Đánh giá: 30
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 39.082