🖼️
  • Mini Countries Game xây dựng quốc gia tí hon
  • Mini Countries là game chiến thuật kết hợp giải đố chủ đề xây dựng, trong đó bạn có nhiệm vụ xây dựng một mạng lưới vận chuyển tài nguyên để phát triển một quốc gia.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️