🖼️
  • Panda Noodle cho Android

    Game điều hành nhà hàng cùng gấu trúc
  • Panda Noodle (Tiệm Mỳ Gấu Trúc) là một game healing mô phỏng thú vị, cho bạn chơi và lớn lên cùng những con gấu trúc dễ thương. Bạn sẽ được đưa đến thiên đường xinh đẹp và cùng nhau giúp đỡ gấu trúc điều hành một nhà hàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu