🖼️ Safe Notes for Android Lưu trữ ghi chú an toàn

🖼️
  • Phát hành: YouGoSoft
  • Safe Notes là ứng dụng dành cho notepad để lưu trữ các ghi chú an toàn bằng cách sử dụng mã hóa 128 bit, đồng thời cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng khi sử dụng số pin đơn giản hoặc câu hỏi/trả lời bí mật (có thể được sử dụng như mật khẩu thay vì m
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 573