🖼️ Cooking Town cho iOS 1.6 Game mô quản lý nhà hàng hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Yufei Hou
  • Cooking Town cho iOS là game mô phỏng thú vị đưa bạn đến một thị trấn nhỏ xinh, nơi bạn sẽ trở thành đầu kiêm quản lý các cửa hàng theo ý muốn của mình.
  • ios Version: 1.6.0