🖼️ Amigo Pancho 2 cho iOS 1.10 Game leo núi bằng bóng bay hài hước Phần 2

🖼️
  • Phát hành: Yury Koshechkin
  • Trong game Amigo Pancho 2, anh nông dân Pancho thích phiêu lưu bằng hai quả bóng bay bơm khí heli. Mục tiêu của bạn là đảm bảo anh ta hoàn thành mỗi cấp độ mà bóng bay không bị nổ bởi các chướng ngại vật khác nhau.
  • ios Version: 1.10