🖼️ zBoy 0.12 Giả lập Game Boy đa nền tảng

🖼️
  • Phát hành: zBoy
  • zBoy là giả lập Game Boy đa nền tảng, tương tự như gnuboy hay higan. Giờ đây bạn có thể chơi GameBoy chất lượng, ổn định với trải nghiệm tuyệt vời trên zBoy Emulator.
  • windows Version: 0.12