🖼️ zebNet Backup for Live Mail TNG 3.4 Tạo bản sao lưu cho Windows Live Mail

🖼️
 • Phát hành: zebNet
 • zebNet Backup for Live Mail TNG là một giải pháp sao lưu tất cả trong một, được thiết kế đặc biệt để giúp bạn dễ dàng tạo ra các bản sao lưu dữ liệu cho Windows Live Mail.
 • windows Version: 3.4.12

🖼️ zebNet PC Backup 2012 Professional 1.0 Công cụ sao lưu và khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: zebNet
 • zebNet PC Backup 2012 Professional là giải pháp mạnh mẽ dành cho các chuyên gia trong việc sao lưu, khôi phục và đồng bộ hóa tập tin và thư mục của mình.
 • windows Version: 1.0

🖼️ zebNet Outlook Backup 2012 3.4 Sao lưu các thiết lập trong Outlook

🖼️
 • Phát hành: zebNet
 • zebNet Outlook Backup 2012 là ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để giúp người sử dụng dễ dàng thực hiện sao lưu profile Microsoft Outlook để có thể khôi phục lại chúng nhanh chóng khi cần thiết.
 • windows Version: 3.4.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 55