🖼️ Radar Screensaver 1.71 Quay video màn hình

🖼️
  • Phát hành: ZERGE
  • Radar Screensaver là phần mềm sáng tạo nó có thể quay video màn hình hiển thị của bạn đưa nó vào một bầu trời .Nó ‘phát hiện’ tất cả các đối tượng đang bay trên toàn khoảng không của nó trong phạm vi của các ăng-ten ‘ảo’.
  • windows Version: 1.71
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.270