🖼️ Zero-K Game chiến thuật thời gian thực miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Zero-K Team
  • Zero-K là game chiến thuật thời gian thực với bối cảnh cần kề ngày tận thế của vũ trụ. Hiện game Zero-K đang được phát hành hoàn toàn miễn phí trên Steam.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 124