🖼️ App Sharer+ For Android 2.1 Chia sẻ ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Zerone Mobile
 • App Sharer+ là ứng dụng giúp chia sẻ các ứng dụng với bạn bè rất dễ dàng và nhanh chóng. Nhờ ứng dụng này bạn có thể chia sẻ link ứng dụng và các tập tin .apk.
 • android Version: 2.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415

🖼️ Call Blocker+ For Android Chặn cuộc gọi miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Zerone Mobile
 • Bạn có thể dễ dàng chặn các cuộc gọi không mong muốn với Call Blocker+. Sử dụng ứng dụng này khi đang họp, khi nghỉ ngơi, làm việc và lúc ngủ mà không muốn có những cuộc gọi làm phiền.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 682

🖼️ Zerone App Cache Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache

🖼️
 • Phát hành: Zerone Mobile
 • Zerone App Cache Cleaner là công cụ nhanh chóng giải phóng các tập tin đã được lưu trong bộ nhớ cache giúp giải phóng bộ nhớ cho điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 687

🖼️ Multi Uninstaller For Android Gỡ bỏ nhiều cài đặt cùng một lúc

🖼️
 • Phát hành: Zerone Mobile
 • Với công cụ Multi Uninstaller bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng từ điện thoại Android của mình rất nhanh chóng. Chỉ cần chọn các ứng dụng muốn gỡ bỏ và nhấn nút gỡ bỏ cài đặt.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 530