• Công ty: Zerox Software

🖼️ 3G Việt cho Android 2.2 Quản lý lưu lượng truy cập 3G

🖼️
 • Phát hành: Zerox Software
 • Ứng dụng cho phép quản lý lưu lượng và cước truy cập internet dùng kết nối GPRS/EDGE/3G. Có thể đăng ký, xem và hủy gói cước, bật tắt APN, cài đặt thông số để vào mạng 2G/3G tại Việt Nam...
 • android Version: 2.2.0
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.024

🖼️ OptiNews for Android OptiNews - Tin tức Việt

🖼️
 • Phát hành: Zerox Software
 • Ứng dụng dùng để đọc tin tức theo chuyên mục, lấy tin trực tiếp từ các báo điện tử uy tín của Việt Nam với giải thuật "tối ưu tải" giúp hiển thị nhanh và tiết kiệm lưu lượng dữ liệu, đặc biệt hữu ích khi dùng 2G/3G, giao diện trực quan và dễ dùng.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 860

🖼️ OptiNews - Tin tức Việt for Android

🖼️
 • Phát hành: Zerox Software
 • Ứng dụng dùng để cập nhật tin tức theo chuyên mục, lấy tin trực tiếp từ các báo điện tử uy tín của Việt Nam với giải thuật "tối ưu tải" giúp hiển thị nhanh và tiết kiệm lưu lượng dữ liệu, đặc biệt hữu ích khi dùng 2G/3G, giao diện trực quan và dễ dùng.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 520