🖼️ European War 4: Napoleon cho Mac 1.4 Game chiến tranh thế giới cho Mac

🖼️
  • Phát hành: zhang yue
  • European War 4: Napoleon là game nhập vai chiến thuật thú vị, nơi bạn sẽ trở thành một vị tổng tư lệnh ở thế kỷ 18, chỉ huy đội quân gồm nhiều tướng tài và tham gia các cuộc chinh chiến trên toàn thế giới.
  • mac Version: 1.4.1