🖼️ Minesweeper Deluxe cho Mac 1.2 Game cao thủ dò mìn trên máy Mac

🖼️
  • Phát hành: Zhannong Fang
  • Minesweeper Deluxe là một trò chơi kinh điển, quen thuộc với hầu hết mọi người. Bạn sẽ được thả vào một bãi mìn và thực hiện lật mở các vị trí, dò tìm xem vị trí nào có mìn còn khu vực nào an toàn.
  • mac Version: 1.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 83