🖼️ Christmas Wallpapers cho iOS 1.5 Hình nền Giáng Sinh miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Zhao Yong
  • Tùy biến màn hình chính và màn hình khóa của iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn bằng bộ sưu tập hình nền đậm chất Giáng Sinh và năm mới mang tên Christmas Wallpapers for iOS.
  • ios Version: 1.5