🖼️ Slideboxx 3.0 Trình tìm kiếm slide

🖼️
  • Phát hành: Zinali
  • Dùng Slideboxx để tìm kiếm những slide xác định từ bất kỳ tập tin trình diễn nào với tốc độ được đánh dấu và kết hợp các slide đó thành 1 file trình diễn mới.
  • windows Version: 3.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.221