🖼️ ZJ Software Privacy Protector 6.50 Phần mềm xóa dữ liệu vĩnh viễn

🖼️
  • Phát hành: ZJ Software
  • Privacy Protector là một ứng dụng bảo mật giúp loại bỏ hoàn toàn các dữ liệu nhạy cảm ra khỏi máy tính và bảo vệ sự riêng tư khi lướt web cho người dùng. Công cụ này có thể di chuyển các thông tin nhạy cảm được lưu trữ trong máy tính mà không cần sự chấp thuận của người dùng.
  • windows Version: 6.50