🖼️ Cosmetic Armor Reworked Mod Mod hỗ trợ mặc 2 bộ giáp cho nhân vật

🖼️
  • Phát hành: ZLainSama
  • Cosmetic Armor Reworked Mod for Minecraft cho phép người chơi mặc 2 bộ áo giáp - 1 bộ để hiển thị và 1 bộ có vai trò chiến đấu. Bạn có thể ẩn bộ áo giáp cho da. Khi chiến đấu PvP, người chơi có thể tạm dừng chức năng của Minecraft Mod này trên máy khách.
  • windows
  • Đánh giá: 34
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.048