🖼️ Zody cho Android 2.9 Ứng dụng tích điểm mọi nơi trên Android

🖼️
  • Phát hành: Zody Ltd
  • Zody là ứng dụng mới ra mắt nhưng đã tạo nên một xu thế, được nhiều chủ cửa hàng đón nhận vì sự tiện tích của nó.  Zody là ứng dụng đầu tiên giúp bạn tích điểm ngay khi bước vào cửa hàng ăn uống.
  • android Version: 2.9.7.1