🖼️
🖼️
🖼️
  • ZOLA Remote Screenshot Taker Chụp ảnh màn hình từ xa
  • ZOLA Remote Screenshot Taker là một công cụ tiên tiến giúp bạn âm thầm chụp ảnh màn hình từ xa mà không làm gián đoạn đến hoạt động của người dùng. Tất cả hình ảnh được chụp sau đó sẽ được lưu lại dưới dạng tập tin JPG trong một thư mục để có thể tham khảo sau này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu