🖼️ Zoom Online 3.2 Dùng Zoom trên trình duyệt web

🖼️
  • Phát hành: Zoom Video Communications
  • Ngoài việc cài đặt Zoom trên máy tính, người dùng hoàn toàn có thể tổ chức họp online và tham gia lớp học trực tuyến Zoom trên trình duyệt web thông qua Zoom Web Client.
  • web Version: 3.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 3.026