Pop-Up Stopper Professional 1.8.1000 Công cụ chặn popup

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.8.1000
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Lượt xem: 1.122
 • Lượt tải: 1.121
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Pop-Up Stopper Professional để chặn popup như thanh công cụ tìm kiếm của Google hay AltaVista với khả năng tạo ra báo cáo riêng về nội dung các tập tin history, cache và cookies của trình duyệt lưu tạm trên phần cứng máy tính.

Liên kết tải về