ProduKey (64-bit)

Tải về

3 (1) NirSoft Miễn phí 2.061 Dung lượng: 60,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit

ProduKey là một tiện ích nhỏ có thể hiển thị ProductID và CD-key của các phần mềm khác như MS-Office, Windows, Exchange Server, và SQL Server được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể xem thông tin này cho hệ điều hành đang chạy hiện hành, hoặc cho máy tính và hệ điều hành khác, bằng cách sử dụng các tùy chọn dòng lệnh. Tiện ích này rất hữu dụng nếu bạn mất khóa sản phẩm của Windows/Office trong khi đó lại muốn cài đặt lại nó trên máy tính của mình.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 1.45 đã bổ sung thêm tùy chọn cho phép add dòng tiêu đề vào file CSV.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60,8 KB
  • Lượt xem: 2.118
  • Lượt tải: 2.061
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit
Liên kết tải về
Link Download chính thức: