Quẻ kinh dịch for iOS 1.0 Ứng dụng gieo quẻ kinh dịch

Tải về
3 (2) PingCom Tính phí 878

Kinh Dịch có lẽ là tập hợp những nhận thức cổ xưa nhất của nhân loại về tự nhiên và xã hội. Từ xưa đến nay, Kinh Dịch vẫn thường được sử dụng như công cụ dự báo về mọi mặt của cuộc sống và đưa ra những lời khuyên hướng thiện cho những hành vi tương tác tự nhiên, xã hội của con người.

Muốn quẻ dịch linh ứng, dự báo chính xác, người bói cần có lòng chí thành, tập trung tinh thần vào việc cần bói rồi chọn gieo quẻ sáu lần. Màn hình chính của ứng dụng có 15 biểu tượng ứng với 15 việc lớn có thể xem. Bạn cần nhớ nguyên tắc, chỉ nên xem bói khi gặp việc khó giải quyết, khi có vấn đề còn hồ nghi chưa rõ. Khi đã rõ nghĩa, không nên gieo lại vì như thế sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Đọc lời giải, bạn cần ghi nhớ: sự việc nào cũng phải trải qua một quá trình từ bắt đầu, đột biến rồi kết thúc. Giải quẻ cho ta cái nhìn tổng quan, nội dung quẻ, hào cho ta xem xét chi tiết từng giai đoạn (quẻ chính ứng với giai đoạn đầu, quẻ biến ứng với giai đoạn kết thúc, hào động cho ta biết biến động của sự việc). Muốn hiểu cho rõ, bạn cần suy ngẫm kĩ, xem xét rộng ra, ghép giải đoán vào sự việc cần đoán của bạn.

Quẻ kinh dịch for iOSQuẻ kinh dịch for iOSQuẻ kinh dịch for iOS

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 1.320
  • Lượt tải: 878
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.0 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm